Nghe Brahms

Tương tư ai đó một chút thì nghe nhạc hay hơn. Mục đích là nghe nhạc chứ không phải yêu. Các bạn của mình cứ nhầm lẫn phương tiện và mục đích, để rồi nhạc thì không nghe chỉ có bị bên địch nó hành hạ khổ thân vì suốt ngày lo yêu nó.